Chính sách bảo mật binabels.com

Chính sách bảo mật của binalabels giúp giải thích các thông lệ về dữ liệu của chúng tôi. Bao gồm thông tin cần xử lý để cung cấp dịch vụ của mình.

Ví dụ: Chính sách quyền riêng tư của binbalabels nói về những thông tin thu thập và điều này ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Nó cũng giải thích các bước binalabels thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chẳng hạn như xây dựng dịch vụ để các tin nhắn đã gửi không được lưu trữ và cho phép bạn kiểm soát những người bạn giao tiếp trên dịch vụ của binalabels.

Chúng tôi là một trong những công ty tham gia cộng đồng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Ticktok… Bạn có thể tìm hiểu thêm bên dưới trong chính sách quyền riêng tư này về các cách chúng tôi chia sẻ thông tin trong các nhóm của mạng xã hội lớn nhất này.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ của binalabels trừ khi có quy định khác.

Binalabels phải nhận hoặc thu thập một số thông tin để vận hành, cung cấp, cải thiện, hiểu, tùy chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị dịch vụ của chúng tôi. Bao gồm cả khi bạn cài đặt, truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ: bạn phải cung cấp số điện thoại di động của mình để tạo tài khoản sử dụng dịch vụ của binalabels.

Dịch vụ của binalabels có các tính năng tùy chọn, nếu bạn sử dụng, yêu cầu thu thập thông tin bổ sung để cung cấp các tính năng đó. Bạn sẽ được thông báo về bộ sưu tập đó, nếu thích hợp. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cần thiết để sử dụng một tính năng, bạn sẽ không thể sử dụng tính năng đó.

Chẳng hạn: bạn không thể chia sẻ vị trí của mình với các liên hệ nếu bạn không cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí của bạn từ thiết bị của bạn. Quyền có thể được quản lý thông qua menu cài đặt của bạn trên cả thiết bị Android và iOS.

Thông tin bạn cung cấp

Thông tin tài khoản của bạn. Bạn phải cung cấp số điện thoại di động và thông tin cơ bản (bao gồm tên hồ sơ bạn chọn) để tạo tài khoản binalabels. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin này, bạn sẽ không thể tạo tài khoản để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể thêm thông tin khác vào tài khoản của mình, chẳng hạn như ảnh hồ sơ và thông tin “giới thiệu”.

Tin nhắn của bạn

Binalabels không giữ lại tin nhắn của bạn trong quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn thông thường. Thay vào đó, tin nhắn của bạn được lưu trữ trên thiết bị của bạn và thường không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Sau khi tin nhắn của bạn được gửi đi, chúng sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi. Các tình huống sau đây mô tả các trường hợp mà chúng tôi có thể lưu trữ tin nhắn của bạn trong quá trình gửi chúng:

Tin nhắn chưa được gửi

Nếu không thể gửi thư ngay lập tức sẽ lưu thư ở dạng mã hóa trên máy chủ của mình trong tối đa 30 ngày khi chúng tôi cố gắng gửi. Nếu một tin nhắn vẫn chưa được gửi sau 30 ngày, chúng tôi sẽ xóa nó.

Chuyển tiếp phương tiện. Khi người dùng chuyển tiếp phương tiện trong một tin nhắn sẽ lưu trữ phương tiện đó tạm thời ở dạng mã hóa trên máy chủ của mình để hỗ trợ việc phân phối các chuyển tiếp bổ sung hiệu quả hơn.

Kết nối của bạn

Bạn có thể thường xuyên sử dụng tính năng tải lên địa chỉ liên hệ và cung cấp cho chúng tôi. Nếu được luật hiện hành cho phép, các số điện thoại trong sổ địa chỉ của bạn, bao gồm cả số điện thoại của người dùng dịch vụ của chúng tôi và các địa chỉ liên hệ khác của bạn. Nếu bất kỳ địa chỉ liên hệ nào của bạn chưa sử dụng dịch vụ sẽ quản lý thông tin này cho bạn theo cách đảm bảo chúng tôi không thể xác định được những địa chỉ liên hệ đó.

Tìm hiểu thêm về tính năng tải lên liên hệ của chúng tôi tại đây. Bạn có thể tạo, tham gia hoặc được thêm vào các nhóm và danh sách quảng bá, các nhóm và danh sách đó được liên kết với thông tin tài khoản của bạn. Bạn đặt tên cho nhóm của mình. Bạn có thể cung cấp hình ảnh hoặc mô tả hồ sơ nhóm.

Dữ liệu giao dịch và thanh toán

Nếu bạn sử dụng dịch vụ thanh toán của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi dành cho việc mua hàng hoặc các giao dịch tài chính khác, chúng tôi sẽ xử lý thông tin bổ sung về bạn, bao gồm thông tin tài khoản thanh toán và giao dịch. Tài khoản thanh toán và thông tin giao dịch bao gồm thông tin cần thiết để hoàn tất giao dịch 

Dùng hình ảnh sản phẩm để quảng cáo

Binalabels có thể chụp ảnh nhãn in của bạn và sử dụng ảnh. Trong các chiến dịch tiếp thị quảng cáo in hoặc trực tuyến của chúng tôi. Binalabels sẽ cố gắng đảm bảo rằng bất kỳ lệnh giao dịch nào. Không xuất hiện trong các chiến dịch tiếp thị này nhưng không thể chịu trách nhiệm nếu chúng được đưa vào. Nếu bạn muốn loại đơn đặt hàng in sách hướng dẫn sử dụng của mình khỏi các chiến dịch khuyến mại này. Thì vui lòng gửi email tới binachamsockhachhang@gmail.com và thông báo cho chúng tôi tại thời điểm đặt hàng của bạn.